Statistiek (2021–2022)

lieven clement · Universiteit Gent

You are currently not able to subscribe to this course.

Register

Exercise series

Informatie
October 04, 2021 23:00

Title Class progress
Woord vooraf
Links

H1: Inleiding
October 04, 2021 23:00

Title Class progress
1.0 Inleiding
1.1 De Wetenschappelijke Methode
1.2 Boutade: met statistiek kan je alles bewijzen
1.3 Opzet van de cursus
1.4 Case study: oksel microbiome
1.4 Case study: oksel microbiome (Vervolg 1)
1.4 Case study: oksel microbiome (Vervolg 2)
1.4 Case study: oksel microbiome (Vervolg 3)
1.5 Case Study II: Verschil in lengte tussen vrouwen en mannen
1.5 Case Study II: Verschil in lengte tussen vrouwen en mannen (Vervolg 1)
1.5 Case Study II: Verschil in lengte tussen vrouwen en mannen (Vervolg 2)
1.5 Case Study II: Verschil in lengte tussen vrouwen en mannen (Vervolg 3)
1.6 Case study: Salk vaccin
1.7 Rol van Statistiek

H2: Belangrijke Concepten & Conventies
October 04, 2021 23:00

Title Class progress Status
2.0 Belangrijke concepten & conventies
2.1 Inleiding
2.2 Variabelen
2.3 Populatie
2.4 Toevalsveranderlijken (of toevallige veranderlijken)
2.5 Beschrijven van de populatie
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 1)
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 2)
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 3)
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 4)
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 5)
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 6)
2.6 Steekproef
2.7 NHANES: Gender
2.8 NHANES: Lengte
2.8 NHANES: Lengte (Vervolg 1)
2.9 Statistieken
2.10 Conventie
2.11 Code voor dit hoofdstuk

H3: Studiedesign
October 11, 2021 23:00

Title Class progress Status
3.0 Studiedesign
3.1 Inleiding
3.2 Steekproefdesigns
3.2 Steekproefdesigns (Vervolg 1)
3.3 Experimentele studies
3.3 Experimentele studies (Vervolg 1)
3.3 Experimentele studies (Vervolg 2)
3.3 Experimentele studies (Vervolg 3)
3.3 Experimentele studies (Vervolg 4)
3.3 Experimentele studies (Vervolg 5)
3.3 Experimentele studies (Vervolg 6)
3.4 Observationele studies
3.5 Prospectieve studies
3.6 Retrospectieve studies
3.7 Niet-gecontroleerde studies

H4: Data Exploratie en Beschrijvende Statistiek
October 11, 2021 23:00

Title Class progress Status
4.0 Data exploratie en beschrijvende statistiek
4.1 Inleiding
4.2 Univariate beschrijving van de variabelen
4.3 Samenvattingsmaten voor continue variabelen
4.3 Samenvattingsmaten voor continue variabelen (Vervolg 1)
4.3 Samenvattingsmaten voor continue variabelen (Vervolg 2)
4.4 De Normale benadering van gegevens
4.5 Samenvattingsmaten voor categorische variabelen
4.6 Associaties tussen twee variabelen
4.7 Associatie tussen twee continue variabelen
4.7 Associatie tussen twee continue variabelen (Vervolg 1)
4.8 Onvolledige gegevens
4.9 Clips over de code in dit hoofdstuk

H5: Statistische Besluitvorming
October 18, 2021 23:00

Title Class progress Status
5.0 Statistische besluitvorming
5.1 Inleiding
5.2 Captopril voorbeeld
5.2 Captopril voorbeeld (Vervolg 1)
5.2 Captopril voorbeeld (Vervolg 2)
5.3 Puntschatters: het steekproefgemiddelde
5.3 Puntschatters: het steekproefgemiddelde (Vervolg 1)
5.3 Puntschatters: het steekproefgemiddelde (Vervolg 2)
5.4 Intervalschatters
5.4 Intervalschatters (Vervolg 1)
5.4 Intervalschatters (Vervolg 2)

H5: Statistische besluitvorming deel2
October 25, 2021 23:00

Title Class progress Status
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test)
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 1)
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 2)
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 3)
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 4)
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 5)
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 6)
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 7)
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 8)
5.6 Geclusterde metingen
5.6 Geclusterde metingen (Vervolg 1)
5.6 Geclusterde metingen (Vervolg 2)
5.7 Two-sample t-test
5.7 Two-sample t-test (Vervolg 1)
5.7 Two-sample t-test (Vervolg 2)
5.8 Aannames
5.9 Wat rapporteren?

Statistische Besluitvorming: Oefeningen deel 1
November 03, 2021 23:30

Title Class progress Status
R Markdown
Practicum 1: one-sample t-test (opgave)
Practicum 1.1: One-sample t-test (scatterplot)
Practicum 1.2: One-sample t-test (boxplot 1)
Practicum 1.3: One-sample t-test (line plot)
Practicum 1.4: one-sample t-test (verschil)
Practicum 1.5: one-sample t-test (boxplot 2)
Practicum 1.6: one-sample t-test (qq-plot)
Practicum 1.7: one-sample t-test (standaardfout)
Practicum 1.8: one-sample t-test (t-test)
Practicum 1.9: one-sample t-test (Interpretatie van de t-test)

Statistische Besluitvorming: Oefeningen deel 2
November 17, 2021 23:30

Title Class progress Status
Practicum 2: Witte Bloedcellen (Uitgewerkt voorbeeld)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Opgave)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 1)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 2)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 3)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 4)
Practicum 2.1: Correlatiecoëficient (Vraag 5)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 6)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 7)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 8)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 9)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 10)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 11)
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Conclusie)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Opgave)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 1)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 2)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 3)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 4)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 5)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 6)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 7)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 8)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 9)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 10)
Practicum 2.2 Stokstaartjes (conclusie)

H6: Enkelvoudige Lineaire Regressie
November 03, 2021 23:00

Title Class progress Status
6.0 Enkelvoudige lineaire regressie
6.1 Inleiding
6.1 Inleiding (Vervolg 1)
6.2 Lineaire regressie
6.3 Parameterschatting
6.4 Statistische besluitvorming
6.5 Nagaan van modelveronderstellingen
6.6 Afwijkingen van Modelveronderstellingen
6.6 Afwijkingen van Modelveronderstellingen (Vervolg 1)
6.7 Besluitvorming over gemiddelde uitkomst
6.8 Predictie-intervallen
6.8 Predictie-intervallen (Vervolg 1)
6.9 Kwadratensommen en Anova-tabel
6.9 Kwadratensommen en Anova-tabel (Vervolg 1)
6.10 Dummy variabelen

Oefeningen: Enkelvoudige lineaire regressie
November 24, 2021 23:30

Title Class progress Status
Practicum 3 Enkelvoudige lineaire regressie (Uitgewerkt voorbeeld)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Opgave)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 1)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 2)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 3)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 4)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 5)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 6)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 7)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 8)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 9)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 10)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 11)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 12)
Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 13)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Opgave)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 1)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 2)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 3)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 4)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 5)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 6)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 7)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 8)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 9)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 10)
Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 11)

Case study enkelvoudige lineaire regressie
November 29, 2021 23:30

Title Class progress Status
Practicum 3.3 Enkelvoudige lineaire regressie (Case Study)

H7: Variantie Analyse
November 15, 2021 23:00

Title Class progress Status
7.0 Variantie analyse
7.1 Inleiding
7.1 Inleiding (Vervolg 1)
7.1 Inleiding (Vervolg 2)
7.2 Variantie-analyse
7.2 Variantie-analyse (Vervolg 1)
7.3 Post hoc analyse: Meervoudig Vergelijken van Gemiddelden
7.3 Post hoc analyse: Meervoudig Vergelijken van Gemiddelden (Vervolg 1)
7.3 Post hoc analyse: Meervoudig Vergelijken van Gemiddelden (Vervolg 2)
7.4 Conclusies: Prostacycline Voorbeeld

Oefeningen: Anova
December 01, 2021 23:30

Title Class progress Status
Practicum 4 ANOVA (Uitgewerkt voorbeeld)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Opgave)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 1)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 2)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 3)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 4)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 5)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 6)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 7)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 8)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 9)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 10)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 11)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 12)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 13)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 14)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 15)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 16)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 17)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 18)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 19)
Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 20)
Practicum 4.2 Biochar (Opgave)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 1)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 2)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 3)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 4)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 5)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 6)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 7)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 8)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 9)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 10)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 11)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 12)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 13)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 14)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 15)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 16)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 17)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 18)
Practicum 4.2 Biochar (Vraag 19)

H8: Niet-parametrische Statistiek
November 22, 2021 23:00

Title Class progress Status
8.0 Niet-parametrische statistiek
8.1 Inleiding
8.2 Vergelijken van twee groepen
8.2 Vergelijken van twee groepen (Vervolg 1)
8.2 Vergelijken van twee groepen (Vervolg 2)
8.3 Vergelijken van g Behandelingen
8.3 Vergelijken van g Behandelingen (Vervolg 2)
8.3 Vergelijken van g Behandelingen (Vervolg 1)

Oefeningen: Niet-parametrische testen
December 08, 2021 23:30

Title Class progress Status
Practicum 5 Niet parametrische statistiek (Uitgewerkt voorbeeld)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Opgave)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 1)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 2)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 3)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 4)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 5)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 6)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 7)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 8)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 9)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 10)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 11)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 12)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 13)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 14)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 15)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 16)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 17)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 18)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 19)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 20)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 21)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 22)
Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 23)
Case Study 2

Case Study 2
December 13, 2021 23:30

Title Class progress Status
Case Study 2

H9: Categorische Data Analyse
December 06, 2021 23:00

Title Class progress Status
9.0 Categorische data analyse
9.1 Inleiding
9.2 Toetsen voor een proportie
9.2 Toetsen voor een proportie (Vervolg 1)
9.2 Toetsen voor een proportie (Vervolg 2)
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 1)
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 2)
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 3)
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 4)
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 5)
9.4 Logistische regressie
9.4 Logistische regressie (Vervolg 1)

Practicum 8: Categorische data-analyse
December 22, 2021 23:59

Title Class progress Status
Practicum 8 Categorische (Uitgewerkt voorbeeld)
Practicum 8.1 Categorische (Opgave)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 1)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 2)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 3)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 4)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 5)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 6)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 7)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 8)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 9)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 10)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 11)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 12)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 13)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 14)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 15)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 16)
Practicum 8.1 Categorische (Vraag 17)
Practicum 8.2 Categorische (Opgave)
Practicum 8.2 Categorische (Vraag 1)
Practicum 8.2 Categorische (Vraag 2)
Practicum 8.2 Categorische (Vraag 3)
Practicum 8.2 Categorische (Vraag 4)
Practicum 8.2 Categorische (Vraag 5)
Practicum 8.2 Categorische (Vraag 6)

H10: Algemeen Lineair Model
December 01, 2021 23:00

Title Class progress Status
10.0 Algemeen lineair model
10.1 Inleiding
10.1 Inleiding (Vervolg 1)
10.2 Het additieve meervoudig lineaire regressie model
10.2 Het additieve meervoudig lineaire regressie model (Vervolg 1)
10.3 Besluitvorming in regressiemodellen
10.4 Nagaan van modelveronderstellingen
10.5 Het niet-additieve meervoudig lineair regressiemodel
10.5 Het niet-additieve meervoudig lineair regressiemodel (Vervolg 1)
10.6 ANOVA Tabel
10.6 ANOVA Tabel (Vervolg 1)

Oefeningen: Algemeen lineair model
December 15, 2021 23:30

Title Class progress Status
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Uitgewerkt voorbeeld)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Opgave)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 1)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 2)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 3)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 4)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 5)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 6)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 7)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 8)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 9)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 10)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 11)
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 12)
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Uitgewerkt voorbeeld)
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Opgave)
Practicum 2.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 1)
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 2)
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 3)
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 4)
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 5)
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 6)
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 7)
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 8)

H10: Algemeen Lineair Model (deel2)
December 13, 2021 23:00

Title Class progress Status
10.7 Regressiediagnostieken
10.7 Regressiediagnostieken (Vervolg 1)
10.8 Constrasten
10.8 Constrasten (Vervolg 1)
10.9 Factoriële proeven
10.9 Factoriële proeven (Vervolg 1)
10.9 Factoriële proeven (Vervolg 2)
10.9 Factoriële proeven (Vervolg 3)

Oefeningen: Algemeen lineair model (deel 2)
December 23, 2021 23:59

Title Class progress Status
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Opgave)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 1)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 2)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 3)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 4)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 5)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 6)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 7)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 8)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 9)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 10)
Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 11)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Opgave)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 1)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 2)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 3)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 4)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 5)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 6)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 7)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 8)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 9)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 10)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 11)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 12)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 13)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 14)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 15)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 15b)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 16)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 16b)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 17)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 18)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 19)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 20)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 21)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 22)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 23)
Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 24)