Chapter 3 Exercise 8

Log in om je oplossingen te testen.
data(Auto) Auto <- na.omit(Auto)
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.