Steun Dodona

Gratis leren programmeren
voor secundair en hoger onderwijs

16 313 284

Ingediende oplossingen

63 743

Studenten

15 799

Oefeningen

1 702

Scholen

Dodona is een online oefenplatform om te leren programmeren. Het wil studenten op een zo zinvolle en zo effectief mogelijke manier leren programmeren. Dodona gedraagt zich als een online co-teacher die ontworpen is om elke student toegang te geven tot onderwijs van hoge kwaliteit. De focus ligt op het automatisch verbeteren en het geven van zinvolle feedback op ingediende oplossingen van de studenten.

Dodona wordt gratis aangeboden aan scholen en onderwijsinstellingen en met uw steun willen we dat graag zou houden! Het online houden van dit platform vergt heel wat tijd, net als de ondersteuning voor honderden scholen en duizenden studenten. Uw steun gaat integraal naar personeel (zoals bijvoorbeeld jobstudenten) die meehelpen met het ontwikkelen van nieuwe features en het ondersteunen van gebruikers.

Contacteer ons gerust op [email protected] voor meer info over dit project.

Hoe kunt u ons steunen?

Dankzij het Universiteitsfonds van de Universiteit Gent kunt u fiscaal voordelig schenken aan Dodona. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest waarmee u 45% van uw gift recupereert in uw belastingaangifte. Uw gift komt bovendien integraal bij ons terecht.

Giften kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van het Universiteitsfonds zijnde 390-0965803-29 of IBAN BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met als mededeling Dodona.

Wenst u een groter bedrag te schenken of kiest u liever voor sponsoring op factuur? Contacteer ons op [email protected] en we bekijken samen graag de mogelijkheden.

Met de steun van

Dodona wordt ontwikkeld door een klein team onderzoekers aan de Universiteit Gent. Het platform is volledig open source en alle code is beschikbaar op GitHub. De hosting wordt aangeboden door de Universiteit Gent. Daarnaast ontving Dodona al steun in de vorm van onderwijsinnovatieprojecten van de Universiteit Gent en de Faculteit Wetenschappen. Ook ELIXIR Belgium ondersteunde dit project.