De Programmeursleerling


In hoofdstuk 15 merkte ik op dat als je grote hoeveelheden data wilt verwerken die verspreid is over meerdere bestanden, je soms Python programma’s wilt schrijven die in de command shell draaien. Dit wordt command line verwerking genoemd. Dit hoofdstuk beschrijft hoe je dat moet aanpakken.