De Programmeursleerling


Iteratoren maken het mogelijk ervoor te zorgen dat je een zelf-gedefinieerde class kunt gebruiken in for … in … statements. Generatoren zijn een eenvoudige manier om iteratoren te creëren.

Titel
Inleiding
Iteratoren
Generatoren
De itertools module
Wat je geleerd hebt
Getallen (TODO)
Faculteiten (TODO)
Anagrammen (TODO)
Anagrammen (TODO)
Subset sum (TODO)
Subdirectories (TODO)
Acht koninginnen (TODO)