De Programmeursleerling


“Operator overloading” is een ongelofelijk krachtige techniek die object oriëntatie meedraagt, waarmee je op een natuurlijke manier nieuwe data types (classes) in een programma kunt integreren. Operator overloading is altijd gebaseerd op de definitie van een aantal speciale methodes, die de typische __<naam>__() structuur hebben.

Titel
Inleiding
Het idee achter operator overloading
Vergelijkingen
Berekeningen
Eénwaardige operatoren
Sequenties
Wat je geleerd hebt
Speelkaarten (TODO)
Stapel kaarten (TODO)
Oorlog (TODO)
Fruitmand (TODO)