De Programmeursleerling


Hoofdstuk 18 besprak het omgaan met binaire bestanden. Wanneer je binaire bestanden gebruikt, ben je niet langer bezig met tekens en getallen, maar je werkt met bytes. Om informatie op het niveau van bytes te verwerken, biedt Python een aantal zogeheten “bitsgewijze operatoren.” Je hebt deze operatoren niet vaak nodig, maar als je binaire bestanden gaat bewerken kunnen ze van pas komen.