Programmeren (2012–2013)

Peter Dawyndt · Universiteit Gent

Je bent niet geregistreerd voor deze cursus.

Registreren

Oefeningenreeksen

Titel Voortgang groep Status
ISBN
Delers
Fibonacciwoorden
Universal Product Code
Chaos game
Het juiste cijfer
Titel Voortgang groep Status
ISBN
Spelout
De rekenfouten van da Vinci
Etiketten afdrukken
Sterke wachtwoorden
Getallenparen
ASCII art
Wasmachine
Haiku
Titel Voortgang groep Status
ISBN
Kaprekargetallen
Benaderen van pi
Bovensteboven
Zelfbeschrijvende getallen
GSMoniemen
DNA mutatie
Genoomfragmenten
Langste herhaalde deelstring
Titel Voortgang groep Status
ISBN
Som van getallen
Palindromische sequenties
Zaplezen
DNA-op-een-rij
Polymeren tekenen
Koppelbureau

reeks 07: geavanceerde functies en modules

Titel Voortgang groep Status
ISBN
Breaking bad
Methode van Marsaglia
Geluksperiode
Maandkalender
Kiesmannen
Bitmapconversie

reeks 08: verzamelingen en dictionaries

Titel Voortgang groep Status
ISBN
Winkelwagen
Eurovisiesongfestival
Isomeren
Vertaalwoordenboek
Polymeren simuleren
Hydrofobiciteit
Titel Voortgang groep Status
ISBN
Bestanden kopiëren
Procent GC
Huis van afgevaardigden
Leesbaarheidstest
Sequentielogo
Nonsens

reeks 10: objectgericht programmeren

Titel Voortgang groep Status
ISBN
Galgje
Genetische code
Quilten
Eiwitvouwen
Levenshtein
Massacentrum
Titel Voortgang groep Status
GenBank
Open reading frames
Immuunsysteem
Dot plot
Titel Voortgang groep Status
Sangersequenering
Enkel-nucleotide polymorfisme
Tryptische peptiden
Genoomdichtheid
Titel Voortgang groep Status
Earth Similarity Index
Lange telling
Schiereiland
Eyjafjallajökull
Titel Voortgang groep Status
Diamantcode
Cellofaan
Oersoep
Osmuthalluthexium
Titel Voortgang groep Status
Rotatiesom
Verkiezingsposters
Alfabetische codering
Telefooncentrale