Practicum 5 Niet parametrische statistiek (Uitgewerkt voorbeeld)