Luchtkwaliteit

Log in om je oplossingen te testen.
# Parkeerdata van Stad Gent data <- read.csv2("https://data.stad.gent/api/explore/v2.1/catalog/datasets/bezetting-parkeergarages-real-time/exports/csv", sep = ";", colClasses = c("character", "character", "NULL", "numeric", "numeric", rep("NULL", 14)) ) colnames(data) <- c("naam", "laatste_update", "capaciteit", "percentage_bezet") data$percentage_bezet <- data$percentage_bezet / 100
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.