Vivino

Log in om je oplossingen te testen.
# Data inlezen data <- read.csv2("https://raw.githubusercontent.com/shrikant-temburwar/Wine-Quality-Dataset/master/winequality-red.csv", sep=";", dec=".", colClasses=c(rep("NULL", 4), "numeric", rep("NULL", 2),rep("numeric", 5))) # Beantwoord hieronder de vragen
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.